1500x600_tietopalvelu_tunnuslukuopas_toiminnan-laajuus
Tunnusluku kuvaa yrityksen liiketoiminnan laajuutta ja se mahdollistaa yritysten vertailun volyymin osalta. Laskutusta käytetään usein liikevaihdon sijaan, kun analysoidaan yrityksiä, joiden liikevaihto koostuu kertasuorituksista (rakennusliikkeet, telakat, suunnittelutoimistot). Mikäli yrityksen liikevaihtoon sisältyy vain tilikauden aikana päättyneiden töiden tuloutus, voi yrityksen liikevaihto vaihdella voimakkaasti vuosittain. Tällöin yrityksen volyymin kehityksen arviointi tehdään tavallisesti laskutuksen perusteella.

Laskusääntö

Laskutus = liikevaihto + saadut ennakot tilikauden lopussa - saadut ennakot tilikauden alussa.