Tunnuslukuopas

Liikevaihdon kasvu-%

Mitä liikevaihdon kasvuprosentti tarkoittaa

Liikevaihdon kasvu-% mittaa yrityksen liiketoiminnan kasvukehitystä. Luvun avulla voi arvioida myös yrityksen myyntimenestystä. Myynnin kasvu koostuu yleensä sekä tuote- ja palvelutarjonnan kasvusta että myyntihintojen noususta. Lukuun voi vaikuttaa joskus myös yritysrakenteessa tapahtuneet muutokset. Yritys voi kasvaa ostamalla liiketoimintaa tai supistua myymällä liiketoimintaansa.

Laskusääntö

Liikevaihdon kasvu-% = 100 * [ liikevaihto (12 kk) - edellinen liikevaihto (12 kk) ] / edellinen liikevaihto (12 kk).

Tulkinta

Liikevaihdon kasvulle ei ole olemassa ohjeellisia normiarvoja. Tunnusluvun arvo riippuu pitkälti yrityksen toimialan kehityksestä. Minimin kasvulle asettaa lähinnä vuotuinen inflaatio. Mikäli kasvu ei ylitä inflaatiota, ei yritys ole saanut aikaan reaalista kasvua. Samankin toimialan sisällä yritysten kasvu saattaa vaihdella voimakkaasti. Kasvukehitykseen saattaa vaikuttaa esim. alueellinen kilpailutilanne.

Aloilla, joissa liikevaihto koostuu kertasuorituksista saattaa tunnusluvun arvo vaihdella voimakkaasti. Tällaisia aloja ovat mm. rakennusliikkeet ja telakat, jotka tulouttavat projektinsa kerralla valmistumisvuonna (vaihtoehtoisesti osatuloutus käytössä).

Konserneihin kuuluvissa yrityksissä kasvu voi joskus johtua myös konserniyhtiöiden välisistä liiketoimintasiirroista.

Yhditysrekisteri

Yritysten taloudelliset tunnusluvut Exceliin

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, monipuolinen yrityspoiminta on ratkaisusi. Yrityspoimintaan voi sisällyttää kymmeniä poimintakriteereitä ja saat juuri tarpeitasi vastaavat tunnusluvut käyttöösi.

Kysy poiminnasta asiantuntijoiltamme

570x270_tietopalvelut_taloushallinto

Tilinpäätösanalyysi kilpailijan, asiakkaan ja kumppanin arviointiin 

Tilinpäätösanalyysi on kattavat tietopaketti yrityksen tilasta. Näet yhdestä raportista yrityksen luokituksen sekä taloudelliset tiedot. Analyysi sisältää myös vertailudataa toimialan muihin yrityksiin nähden. 

Tutustu Tilinpäätösanalyysiin

Sammio