Tunnuslukuopas

Liikevaihto

Mitä liikevaihto tarkoittaa

Liikevaihto kuvaa varsinaisen toiminnan myyntituottoja alennusten ja arvonlisäveron jälkeen.

Laskusääntö

Liikevaihto = tuloslaskelman mukainen liikevaihto (12 kk).

Tulkinta

Liikevaihto mahdollistaa yritysten vertailun toiminnan volyymin osalta. Yrityskohtainenkin vertailtavuus kuitenkin vaihtelee yritysten toiminnan rakenteen vuoksi. Liikevaihdon kehitystä arvioitaessa on huomioitava inflaation vaikutu

Huomioitavaa

Liikevaihdon kirjaamistapa saattaa vaihdella yrityksittäin. On myös mahdollista, että yritys kirjaa liikevaihtonsa eri vuosina eri tavoin.

Toiminnan rakenne voi vaihdella eri toimialoilla. Esim. mainostoimiston liikevaihto saattaa muodostua toisaalta oman tuotannon myynnistä ja toisaalta mainosten välittämisestä. Jälkimmäisen aikaansaamaa laskutusta ei ole syytä laskea yhteen varsinaisen tuotannon laskutukseen.

Suurissa yrityksissä ja konserneissa yhtiörakenteet saattavat vaihdella vuosittain voimakkaasti. Ko. yritysten vuosikertomuksissa ilmoitetaan usein ns. vertailukelpoinen liikevaihto ja sen muutos. Tällöin tarkoitetaan tavallisesti saman kokonaisuuden kehitystä.

Jos liikevaihto muodostuu suurista kertaluovutuksista esim. rakennusyhtiöillä, joiden aikaansaaminen on kestänyt yli tilikauden, laskutus voi kuvata liikevaihtoa paremmin toiminnan volyymia.

Yhditysrekisteri

Yritysten taloudelliset tunnusluvut Exceliin

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, monipuolinen yrityspoiminta on ratkaisusi. Yrityspoimintaan voi sisällyttää kymmeniä poimintakriteereitä ja saat juuri tarpeitasi vastaavat tunnusluvut käyttöösi.

Kysy poiminnasta asiantuntijoiltamme

570x270_tietopalvelut_taloushallinto

Tilinpäätösanalyysi kilpailijan, asiakkaan ja kumppanin arviointiin 

Tilinpäätösanalyysi on kattavat tietopaketti yrityksen tilasta. Näet yhdestä raportista yrityksen luokituksen sekä taloudelliset tiedot. Analyysi sisältää myös vertailudataa toimialan muihin yrityksiin nähden. 

Tutustu Tilinpäätösanalyysiin

Sammio