1500x600_tietopalvelu_tunnuslukuopas_toiminnan-laajuus

Liikevaihto

Liikevaihto kuvaa varsinaisen toiminnan myyntituottoja alennusten ja arvonlisäveron jälkeen.

Laskusääntö

Liikevaihto = tuloslaskelman mukainen liikevaihto (12 kk).

Tulkinta

Liikevaihto mahdollistaa yritysten vertailun toiminnan volyymin osalta. Yrityskohtainenkin vertailtavuus kuitenkin vaihtelee yritysten toiminnan rakenteen vuoksi. Liikevaihdon kehitystä arvioitaessa on huomioitava inflaation vaikutu

Huomoitavaa

Liikevaihdon kirjaamistapa saattaa vaihdella yrityksittäin. On myös mahdollista, että yritys kirjaa liikevaihtonsa eri vuosina eri tavoin.

Toiminnan rakenne voi vaihdella eri toimialoilla. Esim. mainostoimiston liikevaihto saattaa muodostua toisaalta oman tuotannon myynnistä ja toisaalta mainosten välittämisestä. Jälkimmäisen aikaansaamaa laskutusta ei ole syytä laskea yhteen varsinaisen tuotannon laskutukseen.

Suurissa yrityksissä ja konserneissa yhtiörakenteet saattavat vaihdella vuosittain voimakkaasti. Ko. yritysten vuosikertomuksissa ilmoitetaan usein ns. vertailukelpoinen liikevaihto ja sen muutos. Tällöin tarkoitetaan tavallisesti saman kokonaisuuden kehitystä.

Jos liikevaihto muodostuu suurista kertaluovutuksista esim. rakennusyhtiöillä, joiden aikaansaaminen on kestänyt yli tilikauden, laskutus voi kuvata liikevaihtoa paremmin toiminnan volyymia.