1500x600_tietopalvelu_tunnuslukuopas_toiminnan-laajuus

Taseen loppusumma

Taseen loppusumma kuvaa yritykseen sitoutuneen pääoman määrää. Taseen loppusumma on yhtä kuin yhtiön varat ja toisaalta se on myös oman ja vieraan pääoman summa. Yrityksen liiketoiminnan laajentuessa myös sitoutuneen pääoman määrä kasvaa. Yrityksien liiketoiminnan laajuutta ja pääoman sitovuutta voidaan vertailla taseen loppusumman avulla. Taseen loppusumma muodostuu korkeaksi pääomavaltaisilla aloilla, kuten teollisuudessa.