Viiden muuttujan Z-luku

Mikä on viiden muuttujan Z-luku?

Tunnusluku perustuu professori Erkki K. Laitisen tutkimustuloksiin.

Laskusääntö

  • Z = 1.88 * rahoitustulos-% + 10.13 * quick ratio - 0.13 * ostovelkojen kiertoaika + 0.51 * omavaraisuusaste - 0.32 * Kolmen vuoden liikevaihdon kasvun keskiarvo.
  • Jos ostovelkojen kiertoaika on suurempi kuin 300 vrk ja ainekäyttöprosentti on yli 1 % liikevaihdosta, merkitään ostovelkojen kiertoajaksi 300 vrk. Jos ainekäyttöprosentti on alle tai yhtä kuin 1 % liikevaihdosta, merkitään ostovelkojen kiertoajaksi 100 vrk.

Katso myös rahoitustulos-%, quick ratio, ostovelkojen kiertoaika, omavaraisuusaste sekä liikevaihto.

Tulkinta

Tunnusluvun kriittinen arvo on -7.

Viiden muuttujan Z-luvun ohjeelliset arvot ovat seuraavat:

Erinomainenyli 20
Hyvä10-20
Tyydyttävä-7-10
Heikko-15-7
Surkeaalle -15

Seuraa yritysten taloudellista kehitystä Analysaattorissa

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, tutustu Analysaattoriin. Palvelun avulla voit mm. seurata yrityksissä tapahtuvia muutoksia, vertailla listan yrityksiä muihin yritysryhmiin tai tiettyyn toimialaan.