• Etusivu

Alma Talent Tietopalvelut on yksi maan johtavista tietopalvelujen tarjoajista. Palveluidemme avulla asiakkaamme voivat parantaa kilpailukykyään reagoimalla nopeasti toimintaympäristön muutoksiin ja välttää riskejä käyttämällä päätöksenteon pohjana luotettavaa ja virallista informaatiota.

Päättäjän yritystietopalvelut

Päättäjän yritystietopalvelut

Yritysten toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Päätöksenteossa korostuu hyvä ja ennakoiva riskien- ja toimintaympäristön hallinta sekä liikekumppaneiden taustojen tunteminen. Kun haluat kasvattaa yrityksesi liiketoimintaa ja tehdä perusteltuja, faktoihin pohjautuvia päätöksiä, tutustu Tietopalveluiden kattavaan yritystietopalveluiden kokonaisuuteen. 

570x270_tietopalvelut_yritysjohto

Yritysjohto

Yritysjohto edistää toimillaan yhtiön etua. Liiketoiminnan operatiivisen johtamisen lisäksi yritysjohdon vastuisiin lukeutuu mm. sopimusneuvottelut liikekumppaneiden ja asiakkaiden kanssa, yrityksen riittävästä maksuvalmiudesta huolehtiminen sekä yrityksen kilpailukyvyn säilyttäminen muuttuvissa olosuhteissa.

Tutustu miten Tietopalvelut tukee yritysjohdon tietotarpeita

570x270_tietopalvelut_liiketoiminnan-kehittaminen

Liiketoiminnan kehitys

Liiketoiminnan kehitys pohjautuu kokonaisvaltaiseen käsitykseen yrityksen tilanteesta. Vaikka iso osa kehitystyössä tarvittavista tiedoista tulee yritykseltä itseltään, tarvitaan kasvumahdollisuuksien maksimoimiseksi tietoa myös toimintaympäristöstä sekä kilpailijoiden ja kumppaneiden taustoista.

Tutustu millaisia palveluita tarjoamme liiketoiminnan kehityksen tueksi

570x270_tietopalvelut_laki_ja_asianajo

Laki ja asianajo

Toimeksiantojen sujuva hoitaminen edellyttää luotettavia ja toimintavarmoja palveluita. Liikejuridiikan puolella virallinen tieto on tarpeen muun muassa yritys- ja rahoitusjärjestelyissä sekä yhtiöoikeudellisten asiakirjojen laatimisessa. Yksityishenkilöjuridiikan toimeksiantojen yhteydessä taas virallisten henkilötietojen ja oikeustoimikelpoisuuden tarkastaminen ovat välttämättömiä tietoja.

Lue lisää, mitä Tietopalvelut tarjoaa laki- ja asianajotoimialalle

570x270_tietopalvelut_taloushallinto

Taloushallinto

Taloushallinnon rooli on tehdä yrityksen, julkishallinnon tai muun organisaation arjen toiminta sujuvaksi sekä edistää liiketoimintatavoitteiden saavuttamista. Lakisääteisten tehtävien hoitamisen lisäksi taloushallinto vastaa olennaisen tiedon tuottamisesta johdolle toiminnan ohjauksen ja suunnittelun tarpeisiin.

Tutustu Tietopalveluiden taloushallinnolle tarjoamiin palveluihin

Asiantuntijan kiinteistötietopalvelut

Asiantuntijan kiinteistötietopalvelut

Tietopalveluilla on vahva asiantuntemus kiinteistöistä ja kiinteistökaupasta. Toimimme tiiviissä yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa ja palvelumme on integroitu suoraan Maanmittauslaitoksen järjestelmiin. Kiinteistötietopalvelumme kattavat viralliset kiinteistöasiakirjat, asiantuntijakäyttöön suunnitellun karttapalvelun, Kiinteistöjen kauppahintahaun sekä Kiinteistökaupan luonnostelupalvelun. 

570x270_tietopalvelut_pankit-ja-vakuutus

Pankki ja vakuutus

Pankki- ja vakuutustoimialalla tiedon varma saatavuus ja sen ehdoton luotettavuus korostuvat. Kiinteistökauppa on iso investointi ja kaupan hoitamiseksi tarvittavat asiakirjat on saatava osana kauppaprosessia, toimintavarmasti. Tietopalveluilla on vahva ymmärrys kiinteistökaupasta pankkien näkökulmasta ja yhteistyötä kehitetään aktiivisesti.

Lue lisää palveluistamme pankki- ja vakuutusalalle

570x270_tietopalvelut_kiinteistosijoittaminen

Kiinteistösijoittaminen

Menestyksekäs kiinteistösijoitus edellyttää onnistunutta kiinteistön arvonmääritystä. Tähän pohjatyöhön vaaditaan kunnon vertailu- ja taustatietoja vastaavista kiinteistöluovutuksista. Kun kiinteistön arvo perustuu faktoihin, on sijoituspäätöksen tekeminen vakaammalla pohjalla.

Tutustu kiinteistösijoittamista tukeviin palveluihimme

570x270_tietopalvelut_kiinteistonvalitys

Kiinteistönvälitys

Luotettavat ja ajantasaiset tiedot ovat kiinteistönvälitysalalla tärkein yksittäinen tekijä. Erilaisia kiinteistö-, yritys- ja henkilötietoja tarvitaan laajalti kiinteistökaupan kaikissa vaiheissa, kaupan esivalmistelusta kaupantekoon. Tietopalveluilla on vankka toimialatuntemus kiinteistönvälityksestä, olemme kiinteistönvälittäjän luottokumppani.

Tutustu kattaviin kiinteistönvälittäjän arkea helpottaviin työkaluihin

570x270_tietopalvelut-rakentaminen

Rakentaminen

Rakennusalalla tietotarve on moninainen. Luotettavaa ja ajantasaista tietoa niin yrityksistä kuin kiinteistöistä tarvitaan arvioinnissa, analysoinnissa, päätöksenteon tukena sekä riskienhallinnassa. Hankekehityksessä taas korostuu tietolähteiden monipuolisuus: kun kartoitetaan uusia investointimahdollisuuksia, ovat kaikki tiedot kiinteistöistä, omistajista ja yrityksistä tarpeen.

Lue lisää monipuolisista palveluistamme rakentamiselle

570x270_tietopalvelut_isannointi-ja-vuokravalitys

Isännöinti ja vuokravälitys

Isännöitsijän tärkein tehtävä on asunto-osakeyhtiön juoksevan hallinnon hoitaminen. Vuokranvälittäjä taasen vastaa hyvän välitystavan mukaisesti siitä, että vuokranvälitystä harjoitetaan vuokralaisen ja vuokranantajan etujen mukaisesti.

Lue lisää, miten Tietopalvelut tukee isännöitsijän ja vuokranvälittäjän työtä

570x270_tietopalvelut_palvelut-valtionhallinnolle

Kunnat ja valtionhallinto

Kunnissa ja valtionhallinnossa tiedon tarve on hyvin moninainen. Tietopalvelut palvelee kuntasektoria muun muassa kiinteistötiedon saralla. Tarjoamme tietoa muun muassa maankäytön suunnittelun, maa-alueiden myynnin ja rakennusvalvonnan tueksi. 

Lue lisää palveluistamme kunnille ja valtionhallinnolle

Vaikuttajan asiakastiedot

Vaikuttajan asiakastiedot

Tietopalveluiden palvelutarjoomasta löydät täsmäaseet laadukkaampaan asiakashankintaan ja saat ryhtiä asiakashallintaan. Palveluvalikoimamme kattaa laadukkaat b-to-b-kohderyhmät sekä ajantasaiset tietohuoltoratkaisut.

570x270_tietopalvelut_palvelut-myynnille

Tuloksellinen myynti

Myynnin tärkeimpiä tehtäviä on asiakkaiden tarpeiden täyttäminen. Onnistuakseen tässä tehtävässä, on näkymä niin nykyisistä kuin potentiaalisista asiakkaista oltava mahdollisimman kattava. Myynnin tehtävissä korostuu myös toimialatuntemus, niin asiakkaan kuin kilpailijan. Päätöksenteon ja kaupan solmimisen yhteydessä virallisten asiakirjojen helppo saatavuus on ehdotonta.

Lue lisää palveluista myynnille

570x270_tietopalvelut_palvelut-markkinoinnille

Kohdennettu markkinointi

Markkinoinnin keskeisiin tehtäviin lukeutuu liidien tuottaminen myynnin tarpeisiin. Ymmärtääkseen potentiaalisten asiakkaiden tarpeita, on niiden toimintaympäristön hahmottaminen tärkeää. Parhaat tulokset saavutetaan silloin, kun markkinointitoimenpiteet kohdennetaan oikeille kohderyhmille, oikeaan aikaan.

Lue lisää palveluista markkinoinnille

570x270_tietopalvelut_tietohallinto

Laadukas tietohallinto

Tietohallinnon tehtäväkenttä on moninainen. Sillä on myös merkittävä rooli yrityksen strategian toteuttamisessa. Viimeistään siinä vaiheessa, kuin organisaatiossa alkaa järjestelmähanke tai suunnitellaan tietojärjestelmien välisiä integraatioita, tietohallinnon rooli korostuu.

Lue lisää ratkaisuistamme tietohallinnolle

Sammio