Yrityksen arvonmääritys

Selvitä yrityksen arvo ulkopuolisella yritystutkijalla

Yrityksen omistajalle tulee eteen tilanteita, joissa joutuu puntaroimaan oman yrityksen arvoa. Jos omistat pienen tai keskisuuren yrityksen ja harkitset sen myyntiä kiinnostuneelle ostajalle tai osakkuuksien jakamista, oletko selvillä yrityksesi tämänhetkisestä arvosta? Kun teetät yrityksen arvonmäärityksen riippumattomalla ulkopuolisella yritysanalyytikolla, saat kattavan ja luotettavan kuvan yrityksesi liiketoiminnan tai osakekannan käyvästä arvosta. 

Millaisissa tilanteissa yritysarvon määrittämisestä on hyötyä?

 • Omistajan vaihtuessa: kun olet myymässä yritystäsi, luovuttamassa omistajuutta seuraavalle sukupolvelle tai tekemässä itse yritysostoa.
 • Osakekannan hinnoittelussa: jos olet sitouttamassa työntekijöitäsi osakkeiden omistajuuden kautta.
 • Arvon seurannassa: kun haluat systemaattisesti seurata yrityksesi arvon kehitystä.

Ulkopuolisen asiantuntijan laatima yrityksen arvonmääritys selkeyttää yrityksen ja sen osakekannan hinnoittelua eli palvelee niin ostajaa kuin myyjää yrityskauppatilanteissa. Arvonmäärityksen laatii kokenut yritystutkijamme henkilökohtaisesti. Lisäksi hän laskee yritysarvon sukupolvenvaihdokseen liittyvää perintö- ja lahjaverotusta varten.

Mihin arvonmääritys perustuu?

Yrityksen arvonmääritys analysoi yrityksen toteutunutta kehitystä ja nykytilaa. Arvonmääritysmenetelmänä on tuottoarvoperusteinen lisäarvomalli (Residual Income Model), jonka lisäksi tukena käytetään kassavirtaperusteista arvonmääritysmallia (DCF) sekä arvostuskertoimien vertailua. 

Arvonmääritys perustuu yrityksen tilinpäätösanalyysiin sekä yritysjohdon haastatteluun ja arvioon tulevaisuuden näkymistä. Arvonmäärityksessä otetaan huomioon yrityksen liiketoiminta, asiakaskunta, kilpailijat, vahvuudet, riskit, investointitarpeet ja omaisuuserät. Kokonaisuuden mukaan yritykselle määritetään perusteltu oman pääoman tuottovaatimus ja arvioidaan lähivuosien tuloksentekokykyä.

Yrityksen arvonmäärityksen sisältö: 

 • yrityksen toteutunut kehitys ja nykytila
  • perustiedot (omistus ja liiketoiminta)
  • kasvu ja kannattavuus (mm. nettotulos, sijoitetun pääoman tuotto)
  • pääomarakenne (mm. omavaraisuusaste, velkaantuneisuus)
 • tuottovaatimuksen määrittäminen
 • katsaus tulevaisuuteen ja markkina-arvo
  • tulevan kehityksen arviointi
  • markkina-arvon määrittäminen
  • arvostuskertoimet
  • herkkyysanalyysit
  • kassavirtatarkastelu
 • yhteenveto
 • liiteaineisto
  • arvonmäärityslaskelma perintö- ja lahjaverotusta varten (sukupolvenvaihdostilanteissa)
  • kohdeyrityksen numeerinen tilinpäätösanalyysi 2-4 vuodelta
  • toimialan keskeiset tunnusluvut (mm. liikevaihdon kasvu, sijoitetun pääoman tuotto, omavaraisuusaste) 10 vuoden ajalta.

Arvonmääritysraportti toimitetaan sinulle sopimuksen mukaan. Analyytikkomme vastaa mahdollisiin kysymyksiisi arvonmäärityksestä ja sen oletuksista myös raportin toimittamisen jälkeen. Kaikki kyselyt ja toimeksiannot käsitellään luottamuksellisesti. Yritysanalyytikkomme ovat tehneet pk-yritysten arvonmäärityksiä jo vuodesta 2003.

Tilaa suomen- tai englanninkielinen yrityksen arvonmääritys (alkaen 4 480 € + alv) yrityksestäsi. Jos haluat teettää arvonmäärityksen ulkomaisesta yrityksestä, hinnoittelu tapahtuu sopimuksen mukaan. Tilaa yrityksen arvonmääritys jättämällä yhteydenottopyyntö yritystutkijoillemme.

Yrityksen arvokartoitus 

Jos omistat pienyrityksen ja tarvitset nopeaa arviota sen tämänhetkisestä arvosta tai ulkopuolisen yritystutkijan näkemystä ostokohteen arvosta, arvonmääritystä suppeampi arvokartoitus on hyvä vaihtoehto. 

Yrityksen arvonmäärityksen tavoin myös arvokartoituksessa arvioidaan analysoitavan yrityksen tulevaisuutta sen toteutunutta kehitystä ja johdon haastattelua vasten. Tuottoarvoperusteisen arvonmäärityksen lisäksi raportti sisältää arvostuskertoimien vertailun. 

Tilaa suomen- tai englanninkielinen yrityksen arvokartoitus (alkaen 2 500 € + alv) omasta tai sinua kiinnostavasta yrityksestä. Jos haluat teettää arvokartoituksen ulkomaisesta yrityksestä, hinnoittelu tehdään sopimuskohtaisesti. Tilaa yrityksen arvokartoitus jättämällä yhteydenottopyyntö yritystutkijoillemme.

Miten arvonmääritys tehdään

Miten arvonmääritys tehdään?

Tutustu Arvonmäärityksen prosessikuvaukseen

Tunnuslukuopas

Tunnuslukuopas

Kattava tunnuslukuopas sisältää talouden tunnuslukujen kuvaukset, laskentakaavat ja tulkinnat.

Tutustu tunnuslukuoppaaseen
Sammio